Kelderdichting

Een vochtige kelder is een veel voorkomend vochtprobleem in huis. Door de lage ligging van een kelder kan grondwater sneller een kelder binnendringen als deze niet of slecht is afgedicht. Hierdoor is de kans dus groot dat er vochtproblemen ontstaan. Wanneer u vochtproblemen ondervindt in uw huis, is het noodzakelijk om deze direct aan te pakken. Met een kelderdichting kan de kelder terug droog gemaakt worden. DW-Vocht uit Antwerpen zijn experts op het gebied van vochtbestrijding. Zij zorgen ervoor dat met behulp van kelderdichting uw kelder opnieuw bruikbaar en leefbaar wordt.

Vocht in kelder

Een kelder kan op verschillende manieren te maken krijgen met vochtproblemen. Door de muur, via de vloer, door de kimnaad (de naad tussen de muren en vloer) of via nutsleidingen en buisdoorvoeren kan vocht de kelder binnendringen. Deze vochtproblemen in de kelder kunt u vanzelfsprekend herkennen aan een laag grondwater, afschilferende verf, pleisterwerk en cementeringen die loslaten of schimmelvorming op de muren. Maar ook door de aanwezigheid van zouten en sulfaten op de keldermuren is een aanwijzing voor een vochtige kelder. Dit is het gevolg van opstijgend vocht dat de keldermuren aantast. Het vocht stijgt op en verdampt. Hierbij blijven zouten en mineralen achter op de muren.

Kelder dichten

Als u een vochtprobleem heeft vastgesteld, is het belangrijk deze direct op te lossen om verdere schade aan de constructie van uw huis en eventuele gezondheidsklachten voor te zijn. Laat een vochtspecialist de oorzaak van het vochtprobleem in uw kelder vaststellen. Op deze manier kan vervolgens de juiste kelderdichting behandeling in gang gezet worden. Vocht dat door de muren de kelder intrekt vereist immers een andere werkwijze dan het vocht dat via de vloer of kimnaad de kelder binnendringt.

Werkwijze kelderdichting muren

In het voorbereidende werk bij kelderdichting van keldermuren worden de bestaande verflagen en alle cementering volledig verwijderd totdat de naakte baksteen te zien is. Tevens worden bevestigingen van de nutsleidingen (elektriciteit, gas en water) verwijderd. Daarnaast worden slechte voegen, scheuren en holtes opgevuld om een propere, draagkrachtige ondergrond te creëren waarop de kelderdichting kan komen. Na het voorbereidende werk volgt de daadwerkelijke kelderdichting. Allereerst wordt er een aanbrandlaag aangebracht. Dit is een dunne mortellaag waarmee de keldermuren een egale kleur krijgen en de lekken onmiddellijk zichtbaar worden. Doordat op de plek van een lek de aanbrandlaag uitgespoeld wordt. Vervolgens worden de lekken gedicht met snelcement. Op de gedichte lekken wordt een nieuwe aanbrandlaag aangebracht. Na een wachttijd van een uur kan de dikke eindlaag van minimaal 1 cm aangebracht worden. Hierna is het belangrijk dat de eindlaag zo langzaam mogelijk uitdroogt.

Werkwijze kelderdichting keldervloer en kimnaden

De werkwijze van kelderdichting voor een keldervloer is anders doordat het vocht een veel hogere grondwaterdruk kent dan bij keldermuren. Barsten in betonvloeren moeten gedicht worden met een PU-injectie. Dit is een waterdichtingstechniek die wordt toegepast voor het afdichten van insijpelend water via naadaansluitingen, scheuren en barsten in kelders. Echter wanneer de keldervloer te slecht, niet draagkrachtig genoeg of niet stabiel is, moet deze vervangen worden door een nieuwe waterdichte betonplaat. Bij kelderdichting van de kimnaad wordt er een hechtingsvlak gecreëerd door de ondergrond iets verder uit te hakken en nat te maken. Vervolgens worden de hoeken hol uitgerond met de waterdichte bezetting voor kelders. DW-Vocht Antwerepn zorgt voor een 100% waterdichte en zoutbestendige kelderdichting. Dankzij de uitgebreide kennis en ervaring kunt u rekenen op een uitstekend resultaat.

Kelderdichting

Contact