Vochtprobleem muur

Als u last heeft van een vochtprobleem in uw woning dan zal dit in veel gevallen gaan om een vochtprobleem in de muur. Muren dragen de woning en zijn verbonden met de fundering en grond. Hierdoor kunnen muren dus eenvoudig aangetast worden door vocht als deze muren niet waterbestendig zijn. Een vochtprobleem muur heeft nadelige gevolgen voor zowel de waarde van uw woning als uw eigen gezondheid. Het is dus belangrijk om vocht in de muur snel te laten verhelpen door de expert in vochtbestrijding DW-Vocht Antwerpen.

Oorzaak vochtprobleem muur

Vocht in de muren kan diverse oorzaken hebben. Het herstellen van vochtige muren begint bij het achterhalen van de bron van het vochtprobleem. Met behulp van een vochtmeting is deze oorzaak van het vochtprobleem te achterhalen. Een van de meest voorkomende oorzaken van vochtproblemen is opstijgend vocht. Hierbij trekt het grondwater via de muren omhoog. Muren kunnen ook vochtig worden door doorslaand vocht. Beschadigde buitengevels laten vocht door, waardoor dit in de binnenmuren trekt. Daarnaast kunnen vochtplekken ontstaan door condensatievorming. Een te hoge luchtvochtigheid in een woning zal ook de muren aantasten. Verder kan er een vochtprobleem ontstaan door een probleem met de isolatie in de muur. Dit zijn plekken in de muur waar de isolatie is onderbroken. Deze koudebrug zijn de koude plekken in de muur, waar vocht vervolgens naartoe trekt. Tot slot is een vorm van lekkage een mogelijke oorzaak van een vochtprobleem muur.

Gevolgen vochtige muren

Vochtproblemen kunnen drastische gevolgen hebben voor zowel uw woning als uzelf. Deze nadelige gevolgen zijn:

  • Gezondheidsklachten: in een onvoldoende geventileerde woning zullen schimmels ontstaan door vocht. De sporten van schimmels kunnen tot gezondheidsklachten leiden. Door het inademen van deze sporen kunnen er allerlei allergische reacties en luchtwegproblemen ontstaan. Echter zijn vermoeidheid, huiduitslag, verkoudheid, hoofdpijn, gewrichts- en zenuwpijn en hooikoorts gerelateerde klachten. Tevens kunnen uitwerpselen van de huisstofmijt allergische reacties veroorzaken. Hierdoor wordt u kortademig, krijgt u hoestbuien of andere astmatische aandoeningen.
  • Stijging energierekening: hoe vochtiger de lucht in uw woning, hoe meer energie er nodig is om de lucht te verwarmen. Hierdoor zal uw energierekening sterk stijgen.
  • Huisstofmijt en ongedierte: ongedierte zoals zilvervisjes, papiervisjes, pissebedden en andere insecten leven graag in vochtige omgevingen. Alhoewel deze ongediertes zelf niet direct schadelijk zijn voor uw gezondheid, kunnen de uitwerpselen wel allergische reacties veroorzaken.
  • Waardevermindering van uw woning: vocht tast de constructie van uw woning aan waardoor deze daalt in waarde.

Vochtprobleem muur: voorkom schade aan uw woning

Op lange termijn zullen vochtproblemen nadelige gevolgen hebben voor de constructie van uw woning. Naast vochtige muren, schimmelvorming en de aantasting van het verf- en pleisterwerk, rotten houten balken of ontstaat er roestvorming op metalen onderdelen van de constructie. Het herstellen van deze veroorzaakte schade aan de constructie loopt vervolgens op tot een grote schadepost. Het is dus belangrijk om vochtige muren zo snel mogelijk en grondig aan te pakken. Schakel een vochtspecialist als DW-Vocht uit Antwerpen in om de juiste diagnose te stellen en de juiste behandeling toe te passen. Door snel en adequaat te handelen, worden onnodig hoge kosten vermeden en voorkomt u dat uw woning in waarde daalt.

Contact