Opstijgend vocht behandelen

Heeft u last van opstijgend vocht in uw woning? Opstijgend vocht is een van meest voorkomende vochtproblemen in België. Dit komt doordat België gelegen is aan zee en de grond dus relatief veel grondwater bevat. Dit vocht trekt vanuit de grond omhoog in de buitenmuren, kelder en het fundament van uw woning. Hierdoor worden binnenmuren en buitenmuren aangetast, wat schade toebrengt aan uw gezondheid. Het is dus van belang om opstijgend vocht zo snel mogelijk te behandelen. Hiervoor zijn verschillende manieren. U kunt opstijgend vocht behandelen door middel van muren injecteren, onderkappen of ventilatiekokers te plaatsen.

Opstijgend vocht herkennen

Opstijgend vocht herkent u aan verschillende symptomen. Een duidelijke indicatie van een vochtprobleem zijn vochtplekken op zowel binnenmuren als buitenmuren. Heeft u schimmels op uw pleisterwerk of komt het behang, pleisterwerk of verf los van de muren, dan kan dit ook wijzen op opstijgend vocht. Daarnaast kan een muffe geur in uw huis duiden op een vochtprobleem.

Hoe opstijgend vocht behandelen?

Er zijn verschillende methodes om opstijgend vocht in onder andere muren te behandelen. Welke oplossing het meest geschikt is voor uw woning hangt af van de staat van uw woning en de hardnekkigheid van het opstijgende vocht. De methodes om opstijgend vocht behandelen zijn:

  • Muur injecteren: dit is de meest gebruikte methode om opstijgend vocht snel te behandelen met een vochtwerend product, zoals een vochtwerende gel of vloeistof.
  • Muur onderkappen: hierbij worden er horizontale sleuven in het metselwerk gefreesd en kunststof vochtkering in de vrijgekomen ruimte aangebracht. Deze techniek wordt alleen bij grote renovaties toegepast, doordat dit een kostbaar en arbeidsintensieve methode is en de muren opnieuw afgewerkt moeten worden.
  • Ventilatiekokers plaatsen: een nieuw innovatief vochtbestrijdingsmethode waarbij ventilatiekokers (van fabrikant Carebrick) geplaatst worden in de muren. Hierdoor ontstaat er een luchtstroom, die voor afkoeling zorgt. Deze koudebrug zal het opstijgend vocht in de muur hier naartoe trekken en zo naar buiten afgevoerd worden.

Opstijgend vocht zelf behandelen

Het is belangrijk om vochtproblemen zo snel mogelijk aan te pakken. Naast het feit dat uw woning in waarde daalt, heeft vocht in uw woning een negatieve invloed op uw gezondheid. Van ademhalingsklachten tot aan eczeemvorming en problemen met de huid en lichaam. Hierdoor is de verleiding groot om zo snel mogelijk zelf aan de slag te gaan om het opstijgende vocht tegen te gaan. Echter wordt dit niet aangeraden. Zonder te beschikken over de juiste kennis is het moeilijk vast te stellen om welk vochtprobleem het precies gaat. Hierdoor is de kans groot dat u de verkeerde vochtbestrijdingsmethode kiest en het vochtprobleem alsmaar groter wordt. Daarnaast is het van belang dat de behandeling op de juiste manier wordt uitgevoerd met de juiste materialen en producten om het opstijgende vocht tegen te gaan.

Laten behandelen door een professional

Opstijgend vocht behandelen kunt u het beste uit laten voeren door een gespecialiseerde vochtbestrijder. DW-Vocht Antwerpen is in staat om met behulp van een grondige analyse de juiste diagnose van het vochtprobleem vast te stellen. Zij kiezen voor de juiste vochtbestrijdingsmethode passend bij de staat van uw woning en zorgen voor een professionele uitvoering.

Opstijgend vocht behandelen

Contact